Cửa Hàng

Showing all 5 results
 80,000,000  70,000,000
 12,000,000  10,000,000
 21,000,000  17,000,000
  1. Khung sofa : gỗ dầu đã qua sử lý mối mọt
  2. Nệm sofa : mút D40 hoặc theo yêu cầu khác hàng
  3. Chất Liệu : vải bố,nhung nhập khẩu từ Bỉ,Thái, Hàn…
  4. Kích Thước : 3m x 1,7m
 21,000,000  17,000,000

Khung sofa : gỗ dầu đã qua sử lý mối mọt
Nệm sofa : mút D40 hoặc theo yêu cầu khác hàng
Chất Liệu : vải bố,nhung nhập khẩu từ Bỉ,Thái, Hàn…
Kích Thước : 3m x 1,7m

 10,000,000  8,000,000